Tips voor opdrachten

Opdrachten kunnen door bedrijven opgegeven worden voor een profielwerkstuk of praktijkopdracht. Het is een praktische opdracht voor leerlingen in de bovenbouw van het vmbo, havo of vwo. De leerling voert zelfstandig of in een klein groepje een compact onderzoek uit. Het doel daarvan is tweeledig, namelijk het verdiepen van de theoretische kennis en het toetsen op vaardigheden. 

Samenwerking bij opdrachten

Op Gastlessen, zó geregeld kunnen scholen zien welke bedrijven openstaan voor opdrachten. De bedrijven beschrijven in het kort hoe zij daar invulling aan kunnnen geven.

Nog wat korte tips voor opdrachten:

  • Je ontvangt een verzoek voor een opdracht van de school via Gastlessen, zó geregeld
  • Stem met elkaar af wat de verwachtingen zijn
  • Zorg voor een relevante opdracht, in samenspraak met de leerlingen
  • Bespreek met de leerlingen wat het plan van aanpak is; zij leveren dat aan
  • Check hoeveel uren de leerlingen inzetten en hoeveel uren je kan begeleiden
  • Stem intern af wie de begeleiding van de leerling(en) doet en hoe dat verloopt