Opdrachten voor bovenbouw leerlingen

Opdrachten kunnen door bedrijven opgegeven worden voor een profielwerkstuk of praktijkopdracht. Het is een praktische opdracht voor leerlingen in de bovenbouw van het vmbo, havo of vwo. De leerling voert zelfstandig of in een klein groepje een compact onderzoek uit. Het doel daarvan is het verdiepen van de theoretische kennis en het toetsen op vaardigheden. 

Samenwerking bij projectopdrachten

Op Gastlessen, zó geregeld kunnen scholen zien welke bedrijven openstaan voor opdrachten. De bedrijven beschrijven in het kort hoe zij daar invulling aan kunnnen geven.

Nog wat korte tips voor projectopdrachten:

  • Doe een verzoek bij het bedrijf via Gastlessen, zó geregeld
  • Stem met elkaar af wat de verwachtingen zijn
  • Zorg voor een relevante opdracht
  • De leerling(en) bespreken wat het plan van aanpak is
  • Check hoeveel uren de leerlingen gaan besteden aan de opdracht
  • Stem af wie de begeleiding van de leerling(en) doet